Aarhus Borgerlige Skydeselskab

Fortjenstemblemet

Aarhus Borgerlige Skydeselskabs Fortjenstemblem blev indstiftet af bestyrelsen den 15. oktober 1998 og den tilhørende medalje blev godkendt den 30. marts 1999.

2020 Jan Rahbek Direktør
2019 Claus Høj Broberg Købmand
2019 Knud Lund Petersen Karriererådgiver
2017 Claus Søgaard Poulsen Direktør
2016 Kim Boel Direktør
2015 Jan Sejr Oberstløjtnant
2014 Torben Andkjær Guldsmed
2013 Vilhelm Kristensen Konsulent
2009 Niels H. Høyer-Nielsen Major, hobbyforhandler
2008 Chr. Krag Advokat
2004 Gert Hauge Restauratør
2004 Jens Nielsen Ejendomsmægler
2004 Niels Oustrup Statsaut. ejendomsmægler
2000 Henning Schriver Arkitekt
1999 Ernst Højsholt Konsulent
1999 Svend Erik Gunvad Bogtrykker