Aarhus Borgerlige Skydeselskab

Vognmand Bendt Hansen & Sønner